Psihoterapie Sistemică (de familie, cuplu, individuală)

Terapia sistemică este un termen general pentru terapia care tratează problemele individuale sau de grup, în contextul sistemului în care acestea apar, având ca scop principal, identificarea tiparelor de comportament și a funcției acestora atât la nivel individual, cât și la nivel de grup social. Practica terapeutică sistemică se adresează individului, cuplului, familiei, grupurilor familiale sau altor sisteme largi sociale. Principalele idei pe care se fundamentează intervenția terapeutică a acestei abordări psihoterapeutice, se bazează pe unele dintre cele mai importante principii cu sorginte în teoria sistemelor și cibernetică: Întregul este mai mare decât suma părților sale; Toate elementele unui sistem sunt interdependente. Orice modificare la un nivel al sistemului influențează întregul sistem.Terapia sistemică își are originea în terapia sistemică de familie, în special școala Milano și abordează problemele la nivel practic, mai degrabă decât analitic. Rolul terapeutului în abordarea sistemică este de a introduce idei noi, creative care să provoace schimbări în cadrul sistemului, care să modifice tiparele comportamentale disfuncționale actuale. Terapia sistemică poate fi utilizată în psihiatrie, medicina de familie, probleme sociale, sau implementată cu succes în cadrul organizațiilor, în afaceri, politică, sau educație. Cele trei principii fundamentale (ipotezare, circularitateneutralitate) pe care se bazează abordarea sistemică (Milano), susțin  eficiența și succesul intervenției psihoterapeutice. Terapia familială sistemică  a evoluat într-o varietate de forme sau școli de terapie care se adresează diferitelor nevoi ale individului, cuplului sau familiei. Terapia sistemică, spre deosebire de alte psihoterapii, nu are o procedură fixă ci aplică tehnici interactive, responsive, reflexive în relație cu prezentarea clientului. Terapeuții sistemici sunt interesați de sistemul lărgit care formează contextul pentru apariția și dezvoltarea simptomelor. Majoritatea persoanelor care vin la terapie se aşteaptă ca problema lor să fie recunoscută şi eventual schimbată. În momentul în care informaţia oferită de terapeut îi comunică sistemului familial aspectele pozitive ale comportamentului său, eşafodajul de argumente pe care era construită problema sa începe să se clatine. Sistemul suferă un anumit şoc, la care nu se aştepta, care permite informaţiei proaspăt şi abil strecurate de terapeut să modifice patternurile anterioare care erau dezadaptative. Tot procesul terapeutic, de la prima până la ultima întâlnire cu terapeutul, este un proces de descoperire. Fiecare află lucruri relevante despre sine şi ceilalţi, iar vindecarea vine tocmai din acest proces de cunoaştere care creşte şi se dezvoltă în interiorul sistemului, ducând iniţial la dezechilibrul lui iar apoi la recalibrarea lui pe baze noi. Sistemul învaţă să se vindece singur.

Nosce te ipsum! Cunoaste-te pe tine însuți! Și tu te poți vindeca!

– De familie   (Terapia de familie implică prezența în terapie a cel puțin doi membri ai familiei respective).

Ideea fundamentală pe care s-a edificat terapia familială sistemică, este aceea că familia reprezintă o unitate interactivă, afectată de generațiile trecute, și care, operează cu un set de principii unificatoare. Terapia familială sistemică este o abordare în care, persoanele cu diferite dificultăți psihologice sunt ajutate să-și mobilizeze toate resursele personale și/sau familiale în așa fel încât simptomele problematice sau dificultățile să devină mai puțin dureroase sau chiar să dispară. Terapeutul sistemic nu impune familiei propriile vederi normative despre funcționarea sistemului familial în general și nici soluții specifice care ar fi aplicabile la un moment dat. Dimpotrivă, terapeutul se menține pe o poziție de curiozitate , neutralitate înspre idei, oameni și rezultate, care permite explorarea istoriei familiei, a semnificațiilor situației curente și a soluțiilor sau tentativelor cu rezultate negative sau pozitive anterioare. Principalele avantaje ale terapiei sistemice de familie sunt:

– Problemele sunt tratate în contextul în care acestea apar.

-Celelalte persoane din familie, sau din grupul de referință sunt o importantă resursă care poate contribui semnificativ la chimbarea terapeutică.

-Beneficiile terapeutice obținute în colaborare cu membrii familiei sau cu sistemul de relații al grupului social, au o mai mare probabilitate de a fi continuate și sunt mai de durată.

O familie fericită este o familie în care fiecare membru are posibilitatea să-și manifeste individualitatea, fiind în același timp în armonie cu sine și cu ceilalți!

Mai multe
-De cuplu (presupune prezența în terapie a celor doi membri ai cuplului indiferent dacă sunt căsătoriți sau nu)

Unul dintre principalele scopuri ale vieții este de a găsi o altă persoană cu care să împărtășim dragostea și intimitatea. Membrii unui cuplu, solicită ajutor profesionist atunci când propriile capacități de rezolvare de probleme s-au dovedit ineficiente. S-a postulat că dacă membrii cuplului, sau ai familiei reușesc să modifice interacțiunile din interiorul sistemului familial sau al cuplului, simptomul, problema se schimbă de asemenea. Terapia de cuplu sistemică, are ca scop să ajute clientul și familia acestuia să adopte perspective noi asupra problemei, să atașeze semnificații diferite comportamentelor incriminate, sau să experimenteze căi noi de relaționare cu problema și cu ceilalți.

”Dragostea nu înseamnă a te uita lung unul la celălalt, ci a te uita împreună în aceeași direcție.” (A. de Saint-Exupery).

Tu știi în ce direcție privești?

Mai multe
– Individuală (presupune prezența în terapie a unei singure persoane)

Terapia individuală este relația terapeutică stabilită între un individ și pasihoterapeutul său. Din perspectiva sistemică, la baza interacțiunii client terapeut stă conversația care construiește semnificații noi. Un țel important al terapiei este schimbarea atitudinilor de autodenigrare, automustrare și ostilitate îndreptate asupra propriei persoane, în atitudini de îngrijire și protecție a propriei persoane.

Învață să ai grijă de tine!

Mai multe