Cartea scrisa de mine:

EMOŢIILE INDUSE DE MUZICĂ

CORELATE PSIHOFIZIOLOGICE ŞI DIFERENŢE INTERINDIVIDUALE

Muzica, stimulii muzicali, generează cele mai intense, cele mai diverseși cele mai multe emoții pe o unitate de timp. Niciun alt stimul (verbal, imagistic, semantic etc.) nu are un astfel de potențial.

În această carte, analiza critică a literaturii de specialitate s-a obiectivat în prezentarea istorică a modelelor referitoare la emoțiile muzicale și în argumentarea clară în favoarea poziției emotiviste, din perspectiva căreia autoarea și-a fundamentat cele patru studii empirice proprii: a) impactul diferențial al muzicii, al scenariului și al jocului scenic asupra psihofiziologiei  emoțiilor; b) diferențierea interindividuală a empatiei  și a imageriei mintale la un spectacol de operă live; c) impactul stimulilor muzicali asupra emoțiilor muzicale, în funcție de nivelul de expertiză  (muzicieni/non-muzicieni); d) impactul empatiei asupra emoțiilor muzicale.

O astfel de lucrare, în care analiza teoretică riguroasă se îmbină cu experimentul controlat, studiul de teren și analiza statistică adcvată, reprezintă o realizare științifică substanțială, de nivel internațional.

Prof.dr. Mircea Miclea

Cartea aceasta desăvârșește eforturile unui muzician de a înțelege muzica în profunzime, inclusiv din perspectivă științifică. Aceste eforturi științifice s-au întins pe mai bine de șapte ani, cu studii de licență și doctorat în psihologie. În tot acest timp, muzicianul a cântat pe scenă. La fel de frumos ca și înainte, dar și-a făcut și ucenicia științifică fără compromisuri.  Cu un neobosit entuziasm dedicat muzicii, doamna Felicia Rodica Balteș, a dovedit că formația artistică și cea științifică se pot îmbina și împlini reciproc.

Această carte atestă reușita științifică a cercetătorului Felicia Rodica Balteș și reprezintă, probabil, prima monografie românească despre emoțiile induse de muzică.

Prof. dr. Andrei C. Miu

Articole:

 • Sinteza teza doctorat
Vizualizare PDF Online (Română)
Vizualizare PDF Online (Engleza)

Publicații personale:

 • Does everybody like Vivaldi’s four seasons?
  Affective space and a comparasion of music-included emotions between musicians and non-musicians.
Vizualizare PDF Online
Descarca PDF
 • Empathy Manipulation Impacts Music-Induced Emotions
  A Psychophysiological Study on Opera
Vizualizare PDF Online
Descarca PDF
 • Emotions During Live Music Performance:
  Links With Individual Differences in Empathy, Visual Imagery, and Mood
Vizualizare PDF Online
Descarca PDF
 • EMOŢIILE INDUSE DE MUZICĂ:CORELATE PSIHOFIZIOLOGICE ŞI DIFERENŢE INTERINDIVIDUALE
  Rezumatul tezei de doctorat
Vizualizare PDF Online
Descarca PDF
 • Lista activitate științifică
Vizualizare PDF Online
Descarca PDF
 • Perinatal exposure to music protects spatial memory against callosal lesions
Vizualizare PDF Online
Descarca PDF
 • Emotions induced by operatic music:
  Psychophysiological effects of music, plot, and acting
Vizualizare PDF Online
Descarca PDF